Farmacja-co to takiego?

 

Farmacja (nauki farmaceutyczne) – nauka o lekach, także ogólna nazwa wszystkich kierunków studiów farmaceutycznych. Nazwa pochodzi ze starożytnego egipskiegoph-ar-maki znaczącego kto zapewnia bezpieczeństwo[1] .

Ekspozycja muzealna w Pracowni Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Farmacja zajmuje się zarówno lekami syntetycznymi, jak i pochodzenia naturalnego, ale także składnikami lekowymi kosmetyków oraz żywności. Farmacja wykładana jest na Wydziałach Farmaceutycznych wyższych uczelni medycznych w ramach studiów jednolitych magisterskich trwających w Polsce 5,5 roku.

Pills 014.jpg
 

Wybrane zagadnienia związane z farmacją to:

 • badanie wpływu organizmu na substancje chemiczne (metabolizm leków),
 • substancje naturalne stosowane jako leki,
 • surowce roślinne i zwierzęce, z których wytwarzane są leki,
 • synteza chemiczna,
 • chemia leków,
 • poszukiwania nowych leków,
 • dawkowanie leków,
 • systematyka leków,
 • zamienniki leków,
 • ochrona patentowa,
 • forma leku (postać farmaceutyczna),
 • wdrażanie leków do produkcji,
 • sposoby ich produkcji,
 • wprowadzenie leków do obrotu (tzw. rejestracja),
 • kontrola dystrybucji,
 • kontrola jakości leków,
 • marketing leków,
 • racjonalizacja kosztów terapii.

Farmacja jest nauką o charakterze interdyscyplinarnym, łączy w sobie

zagadnienia związane m.in. z następującymi dziedzinami wiedzy:

 • medycyną (farmakologia, fizjologia, diagnostyka laboratoryjna),
 • chemią (synteza substancji leczniczych, analiza chemiczna leków),
 • biologią (botanika farmaceutyczna, genetyka, parazytologia, mikrobiologia),
 • biochemią (procesy biochemiczne zachodzące w organizmie)
 • fizyką (metody analizy instrumentalnej stosowane w analizie leków),
 • technologią (przemysłowa synteza substancji leczniczych, produkcja postaci leków),
 • ekonomią (optymalizacja kosztów opieki zdrowotnej),
 • statystyką (kontrola jakości, rejestracja leków),
 • psychologią (opieka farmaceutyczna),
 • informatyką (modelowanie molekularne - dopasowanie potencjalnych leków do receptorów).

Inne dziedziny wiedzy

Silne są także związki farmacji z innymi dziedzinami interdyscyplinarnymi, np. biotechnologią (produkcja antybiotyków) czy biochemią (genetyka).

W skład farmacji wchodzą takie dyscypliny naukowe :


Komentarze:


Imię:

Treść komentarza:

Wybierz swój avatar:

Anonim Pan Pani Chłopiec Dziewczynka Geek Żartowniś Luzak Złośnik Zagubiony

Przepisz kod:


Dodaj komentarz